laatste gegevens bij te werken: 2011/10/14, 13:33

Website laadtijd

tijdens de test: 0.56 s

kabelverbinding (gemiddeld): 0.62 s

DSL-verbinding (gemiddeld): 0.68 s

modem (gemiddeld): 3.91 s

HTTP-headers

Informatie over de DNS-servers

parlis.nlMX10vps1.up2serve.comIN14400
parlis.nlSOAns1.up2serve.nlvanderhorst.rechtennieuws.nl201007090110800 3600 604800 86400 IN 43200
parlis.nlA83.149.107.31IN3600
parlis.nlNSns1.up2serve.nlIN43200
parlis.nlNSns2.up2serve.nlIN43200

ontvangen van de eerste DNS-server

Verzoek aan de server "parlis.nl"
Je gebruikt de volgende DNS-server:
DNS Name: ns1.up2serve.nl
DNS Server adres: 194.60.207.54#53
DNS-server aliassen:

HEADER opcode: AANVRAAG, status: NOERROR, id: 65454
vlag: qr aa rd AANVRAAG: 1, ANTWOORD: 5, AUTHORITY: 0, EXTRA: 3

AANVRAAG SECTIE:
parlis.nl. IN ANY

ANTWOORD SECTIE:
parlis.nl. 86400 IN NS ns2.up2serve.nl.
parlis.nl. 3600 IN A 83.149.107.31
parlis.nl. 86400 IN SOA ns1.up2serve.nl. vanderhorst.rechtennieuws.nl. 2010070901 10800 3600 604800 86400
parlis.nl. 86400 IN NS ns1.up2serve.nl.
parlis.nl. 14400 IN MX 10 vps1.up2serve.com.

AFDELING Notes:
vps1.up2serve.com. 3600 IN A 89.31.97.217
ns1.up2serve.nl. 3600 IN A 194.60.207.54
ns2.up2serve.nl. 3600 IN A 79.170.92.6

Ontvangen 246 bytes van adres 194.60.207.54#53 in de tijd 79 ms

ontvangen van de tweede DNS-server

Verzoek aan de server "parlis.nl"
Je gebruikt de volgende DNS-server:
DNS Name: ns2.up2serve.nl
DNS Server adres: 79.170.92.6#53
DNS-server aliassen:

HEADER opcode: AANVRAAG, status: NOERROR, id: 4880
vlag: qr aa rd AANVRAAG: 1, ANTWOORD: 5, AUTHORITY: 0, EXTRA: 3

AANVRAAG SECTIE:
parlis.nl. IN ANY

ANTWOORD SECTIE:
parlis.nl. 86400 IN NS ns1.up2serve.nl.
parlis.nl. 3600 IN A 83.149.107.31
parlis.nl. 14400 IN MX 10 vps1.up2serve.com.
parlis.nl. 86400 IN SOA ns1.up2serve.nl. vanderhorst.rechtennieuws.nl. 2010070901 10800 3600 604800 86400
parlis.nl. 86400 IN NS ns2.up2serve.nl.

AFDELING Notes:
vps1.up2serve.com. 3600 IN A 89.31.97.217
ns1.up2serve.nl. 3600 IN A 194.60.207.54
ns2.up2serve.nl. 3600 IN A 79.170.92.6

Ontvangen 246 bytes van adres 79.170.92.6#53 in de tijd 77 ms

Subdomeinen (de eerste 50)

Typefouten (verkeerd spelt)

oarlis.nl
larlis.nl
-arlis.nl
0arlis.nl
pzrlis.nl
psrlis.nl
pwrlis.nl
pqrlis.nl
paelis.nl
padlis.nl
paflis.nl
patlis.nl
pa5lis.nl
pa4lis.nl
parkis.nl
parpis.nl
parois.nl
parlus.nl
parljs.nl
parlks.nl
parlos.nl
parl9s.nl
parl8s.nl
parlia.nl
parliz.nl
parlix.nl
parlid.nl
parlie.nl
parliw.nl
arlis.nl
prlis.nl
palis.nl
paris.nl
parls.nl
parli.nl
aprlis.nl
pralis.nl
palris.nl
parils.nl
parlsi.nl
pparlis.nl
paarlis.nl
parrlis.nl
parllis.nl
parliis.nl
parliss.nl

Locatie

IP: 83.149.107.31

continent: EU, land: Netherlands (NLD), stad:

Website waarde

rank in het verkeer statistieken: 2 169 306

Er is niet genoeg gegevens naar de website van waarde te schatten.

Basisinformatie

website te bouwen met behulp van CSS

code gewicht: 23.43 KB

tekst per alle code-ratio: 19 %

titel: Parlis.nl - Vind kamerstukken en kamervragen

beschrijving: - gewoon alle kamerstukken en kamervragen snel vinden

trefwoorden: alle, gewoon, kamerstukken, kamervragen, snel, vinden

codering: utf-8

taal: nl

Website code-analyse

een woord zinnen herhaald minimaal drie keer

FraseAantal
van20
de14
aan10
Vragen10
en9
het8
lid7
minister6
over5
kamerstukken3
leden3
kamervragen3
Justitie3

twee woorden zinnen herhaald minimaal drie keer

FraseAantal
Vragen van10
aan de10
het lid7
van het7
de minister6
minister van5
van de3
van Justitie3
de leden3

drie woorden zinnen herhaald minimaal drie keer

FraseAantal
van het lid7
Vragen van het7
aan de minister6
de minister van5
Vragen van de3
van de leden3

B tags

U tags

I tags

beelden

bestandsnaamalternatieve tekst

headers

H1

Parlis (bèta), gewoon alle kamerstukken en kamervragen snel vinden

H2

Laatste kamervragen

Laatste kamerstukken

Actieve dossiers

H3

Laatste kamervragen

Laatste kamerstukken

Actieve dossiers

H4

Actuele trefwoorden

Kamervragen top

H5

H6

interne links

adresankertekst
img
Home
Zoeken
Kamervragen
Kamervragen met antwoord
Laatste kamerstukken
Actieve dossiers
Cursus
Laatste kamervragen
Vragen van het lid Omtzigt(CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over...
Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Saoedi-Ar...
Vragen van de leden Willemse-van der Ploeg en Jonker (beiden CDA) aan de minister van Volk...
Vragen van de leden Peters (GroenLinks), Van Bommel (SP) en Pechtold (D66) aan de minister...
Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening...
Vragen van het lid Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over onduidelijkheid...
Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de minister van Justitie over de handelswijze van...
Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister voor Jeugd en Gezin over het bericht dat j...
Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de ministers van Defensie en van Justitie over ...
Vragen van de leden Heerts en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en van D...
meer
Laatste kamerstukken
Geestelijke gezondheidszorg; Brief minister over onder meer de invoering van het prestatie...
Behoeftestelling vervanging F-16; Brief staatssecretaris over een Noors rapport over de ge...
Herstructurering openbaar bibliotheekwerk; Motie om erop toe te zien dat de leenrechten vo...
Nota Overgewicht; Brief ministers over de stappen die de industrie heeft genomen voor zelf...
Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES); Nota naar a...
Verdere behandeling van aanhangige stukken; Brief met een wijziging van de lijst met contr...
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor he...
Gehandicaptenbeleid; Motie over grondwettelijke taak van de overheid om te zorgen voor goe...
Benoeming plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; Brief inzake ...
Milieueffecten wegverkeer; Brief minister met beantwoording van vragen, gesteld tijdens he...
meer
Actieve dossiers
Benoeming plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; Brief inzake ...
Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen; Brief Pres...
Brede heroverwegingen; Brief minister-president inzake aanbieding van de rapporten van de ...
Akten van wijziging van het Statuut en van het Verdrag van de Internationale Unie voor Tel...
Akten van wijziging van het Statuut en van het Verdrag van de Internationale Unie voor Tel...
Protocol, met Aanvullend Protocol, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der...
Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Ge...
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 24 februari 1989 te Genève totstan...
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 2 mei 1986 te New York totstandgeko...
Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 26 maart 2010
meer
Alternatieve energiebronnen
Bankwezen
Bonaire
Criminaliteitsbestrijding
Dierenwelzijn
EU
Elektriciteit
Geld- en kapitaalmarkt
Gemeenten
Godsdiensten
Jeugdigen
Levensmiddelen
Mededinging
Minderheden
Mishandeling
Openbare orde en veiligheid
Parlement
Politie
Rijksbegroting Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Saba
Sint-Eustatius
Spoorwegen
Vluchtelingen
Vreemdelingen
Ziekenhuizen
Thieme (PvdD) 109
De Mos (PVV) 58
Van Gerven (SP) 52
Teeven (VVD) 50
Van Velzen (SP) 49
Verdonk (Verdonk) 49
Heerts (PvdA) 40
Van Gent (GL) 40
Fritsma (PVV) 39
Leijten (SP) 39
Agema (PVV) 36
Ouwehand (PvdA) 36
De Roon (PVV) 35
Poppe (GroenLinks) 35
Omtzigt (CDA) 34
Parlis.nl
Adverteren
Feedback
Over Parlis.nl
Contact
Mail deze site
Gebruiksvoorwaarden
Privacybeleid

externe links

adresankertekst
Rechtennieuws.nl
Jure.nl
Lexius.nl
Rechtenforum.nl
Juridischeagenda.nl
Juridica.nl
MijnWetten.nl
AdvocatenZoeken.nl