laatste gegevens bij te werken: 2011/10/15, 20:17

Website laadtijd

tijdens de test: 0.21 s

kabelverbinding (gemiddeld): 0.46 s

DSL-verbinding (gemiddeld): 0.7 s

modem (gemiddeld): 13.76 s

HTTP-headers

Informatie over de DNS-servers

vbvoorbeelden.beA205.251.130.98IN14400
vbvoorbeelden.beSOAns100.whbdns.comserveralerts.whbsupport.com200910260186400 7200 3600000 86400 IN 43200
vbvoorbeelden.beMX0vbvoorbeelden.beIN14400
vbvoorbeelden.beNSns101.whbdns.comIN43200
vbvoorbeelden.beNSns100.whbdns.comIN43200

ontvangen van de eerste DNS-server

Verzoek aan de server "vbvoorbeelden.be"
Je gebruikt de volgende DNS-server:
DNS Name: ns101.whbdns.com
DNS Server adres: 74.81.66.214#53
DNS-server aliassen:

HEADER opcode: AANVRAAG, status: NOERROR, id: 16808
vlag: qr aa rd AANVRAAG: 1, ANTWOORD: 5, AUTHORITY: 0, EXTRA: 3

AANVRAAG SECTIE:
vbvoorbeelden.be. IN ANY

ANTWOORD SECTIE:
vbvoorbeelden.be. 14400 IN MX 0 vbvoorbeelden.be.
vbvoorbeelden.be. 86400 IN SOA ns100.whbdns.com. serveralerts.whbsupport.com. 2009102601 86400 7200 3600000 86400
vbvoorbeelden.be. 86400 IN NS ns101.whbdns.com.
vbvoorbeelden.be. 86400 IN NS ns100.whbdns.com.
vbvoorbeelden.be. 14400 IN A 205.251.130.98

AFDELING Notes:
vbvoorbeelden.be. 14400 IN A 205.251.130.98
ns100.whbdns.com. 14400 IN A 184.95.32.70
ns101.whbdns.com. 14400 IN A 74.81.66.214

Ontvangen 224 bytes van adres 74.81.66.214#53 in de tijd 24 ms

ontvangen van de tweede DNS-server

Verzoek aan de server "vbvoorbeelden.be"
Je gebruikt de volgende DNS-server:
DNS Name: ns100.whbdns.com
DNS Server adres: 184.95.32.70#53
DNS-server aliassen:

HEADER opcode: AANVRAAG, status: NOERROR, id: 39667
vlag: qr aa rd AANVRAAG: 1, ANTWOORD: 5, AUTHORITY: 0, EXTRA: 3

AANVRAAG SECTIE:
vbvoorbeelden.be. IN ANY

ANTWOORD SECTIE:
vbvoorbeelden.be. 14400 IN MX 0 vbvoorbeelden.be.
vbvoorbeelden.be. 86400 IN SOA ns100.whbdns.com. serveralerts.whbsupport.com. 2009102601 86400 7200 3600000 86400
vbvoorbeelden.be. 86400 IN NS ns101.whbdns.com.
vbvoorbeelden.be. 86400 IN NS ns100.whbdns.com.
vbvoorbeelden.be. 14400 IN A 205.251.130.98

AFDELING Notes:
vbvoorbeelden.be. 14400 IN A 205.251.130.98
ns100.whbdns.com. 14400 IN A 184.95.32.70
ns101.whbdns.com. 14400 IN A 74.81.66.214

Ontvangen 224 bytes van adres 184.95.32.70#53 in de tijd 64 ms

Subdomeinen (de eerste 50)

Typefouten (verkeerd spelt)

cbvoorbeelden.be
bbvoorbeelden.be
gbvoorbeelden.be
fbvoorbeelden.be
vvvoorbeelden.be
vnvoorbeelden.be
vhvoorbeelden.be
vgvoorbeelden.be
vbcoorbeelden.be
vbboorbeelden.be
vbgoorbeelden.be
vbfoorbeelden.be
vbviorbeelden.be
vbvkorbeelden.be
vbvlorbeelden.be
vbvporbeelden.be
vbv0orbeelden.be
vbv9orbeelden.be
vbvoirbeelden.be
vbvokrbeelden.be
vbvolrbeelden.be
vbvoprbeelden.be
vbvo0rbeelden.be
vbvo9rbeelden.be
vbvooebeelden.be
vbvoodbeelden.be
vbvoofbeelden.be
vbvootbeelden.be
vbvoo5beelden.be
vbvoo4beelden.be
vbvoorveelden.be
vbvoorneelden.be
vbvoorheelden.be
vbvoorgeelden.be
vbvoorbwelden.be
vbvoorbselden.be
vbvoorbdelden.be
vbvoorbrelden.be
vbvoorb4elden.be
vbvoorb3elden.be
vbvoorbewlden.be
vbvoorbeslden.be
vbvoorbedlden.be
vbvoorberlden.be
vbvoorbe4lden.be
vbvoorbe3lden.be
vbvoorbeekden.be
vbvoorbeepden.be
vbvoorbeeoden.be
vbvoorbeelsen.be
vbvoorbeelxen.be
vbvoorbeelcen.be
vbvoorbeelfen.be
vbvoorbeelren.be
vbvoorbeeleen.be
vbvoorbeeldwn.be
vbvoorbeeldsn.be
vbvoorbeelddn.be
vbvoorbeeldrn.be
vbvoorbeeld4n.be
vbvoorbeeld3n.be
vbvoorbeeldeb.be
vbvoorbeeldem.be
vbvoorbeeldej.be
vbvoorbeeldeh.be
bvoorbeelden.be
vvoorbeelden.be
vboorbeelden.be
vbvorbeelden.be
vbvorbeelden.be
vbvoobeelden.be
vbvooreelden.be
vbvoorbelden.be
vbvoorbelden.be
vbvoorbeeden.be
vbvoorbeelen.be
vbvoorbeeldn.be
vbvoorbeelde.be
bvvoorbeelden.be
vvboorbeelden.be
vbovorbeelden.be
vbvoorbeelden.be
vbvorobeelden.be
vbvoobreelden.be
vbvoorebelden.be
vbvoorbeelden.be
vbvoorbeleden.be
vbvoorbeedlen.be
vbvoorbeeledn.be
vbvoorbeeldne.be
vvbvoorbeelden.be
vbbvoorbeelden.be
vbvvoorbeelden.be
vbvooorbeelden.be
vbvooorbeelden.be
vbvoorrbeelden.be
vbvoorbbeelden.be
vbvoorbeeelden.be
vbvoorbeeelden.be
vbvoorbeellden.be
vbvoorbeeldden.be
vbvoorbeeldeen.be
vbvoorbeeldenn.be

Locatie

IP: 205.251.130.98

continent: NA, land: United States (USA), stad: Auburn

Website waarde

rank in het verkeer statistieken:

Er is niet genoeg gegevens naar de website van waarde te schatten.

Basisinformatie

website te bouwen met behulp van CSS

code gewicht: 94.82 KB

tekst per alle code-ratio: 23 %

titel: Visual Basic 2010 Voorbeelden

beschrijving: Visual Basic 2010 (10.0) en 2008 (9.0) .NET voorbeelden, oefeningen en zelfstudie cursus.

trefwoorden: Inleiding, op, Visual, Basic, Uitvoer, en, Commentaar, in, Modules, Variabelen, Enkele, Operatoren, Invoer, van, de, Gebruiker, Opvangen, Basisstructuren, Algoritmes, Beslissingen, met, If, Else, End, Herhalingen, Do, While, Loop, Geneste, Structuren, Until, For, Next, ElseIf, Select, Case, Boolean, Datatype, Booleaanse, Logica, Expressies, Logische, Conjunction, Operator, And, Disjunction, Or, Negation, Not, Xor, Kortsluitings, AndAlso, OrElse, Precedence, Samengestelde, Toekennings, Bitsgewijze, Bitshift, Alfanumerieke, Numerieke, Datatypes, Numeric, Integral, Byte, Short, Integer, Long, Decimal, Single, Double, Floating, Point, Notation, Literals, Type, Coercion, Char, String, Temporal, Date, Constanten, Constante, Dataholders, Arrays, Lineair, Zoeken, Binair, Sorteren, Selection, Sort, Bubble, Insertion, Meerdimensionale, Aantal, Elementen, een, Dimensie, Veranderen, Array, Initializers, Each, System, Collecties, Procedures, Functies, Argumenten, ByVal, ByRef, Argument, Passing, Lokale, Argumentvariabelen, Module, Static, Statementblock, Method, Overloading, Optionele, Optional, als, Return, Value, Parameter, ParamArray, Recursie, Object, Oriented, Programming, Properties, Auto, Implemented, ReadOnly, WriteOnly, Implementatie, Publieke, Members, Benaderen, Containment, Nut, OOP, Inheritance, Overerving, Inherits, NotInheritable, Final, of, Sealed, Klassen, Overloads, Constructoren, New, Redefinition, Overridable, Overrides, Tekst, Inlezen, Van, Schrijven, Naar, Bestand, Lezen, uit, naar, IO, Excepties, IOExceptions, Typing, Dynamic, Binding, Invariance, Covariance, Contravariance, Shadowing, Shadows, via, MyClass, Shared, Class, Reference, Types, ValueType, Boxing, Unboxing, Fysieke, Gelijkheid, Equals, versus, Semantics, Conversie, Casting, Early, Late, Bound, Objects, Option, Explicit, Strict, Local, Inference, Infer, Permissive, DirectCast, Voorwaardelijk, Casten, TypeOf, GetType, TryCast, CType, Structured, Exception, Handling, Exceptions, Try, Catch, Statementblok, DivideByZeroException, FormatException, Meerdere, Gedeeltes, Soorten, Calling, Sequence, When, clausule, Foutieve, Console, Throwing, User, Defined, Finally, Werken, het, Strings, Vergelijken, Constructor, Empty, Immutable, StringBuilder, Enumeraties, Enum, FlagsAttribute, Namespaces, Imports, Access, Modifiers, Default, Partial, Classes, Methods, Namespace, Abstracte, Basis, MustInherit, Interfacing, Interfaces, Message, IComparable, Interface, IComparer, samen, Implementeren, Cloning, ICloneable, Enumerable, IEnumerable, IEnumerator, ICollection, Collections, Stack, Queue, List, IList, ArrayList, Implementeert, CollectionBase, implementeert, Graph, LinkedList, Tree, Dictionary, Hashtable, GetHashCode, IEqualityComparer, Item, Contains, Key, ContainsValue, Dictionaries, Implementaties, SortedList, DictionaryBase, Genericiteit, Of, T, IEquatable, Generic, ObjectModel, Collection, ReadOnlyCollection, KeyedCollection, TKey, TItem, TValue, HashSet, Constraints, bij, Generieke, Delegates, Events, Lambda, Custom, Relaxed, Expressions, Attributen, Metadata, Zelf, Definiƫren, FCL, My, Wiskundige, Math, Willekeurigheid, Random, Omgevings, Environment, Opdrachtregel, Programmas, De, Uitbreiden, Reguliere, Regular, Literal, Charachters, Replacements, Character, RegexOptions, Positional, Assertions, Alternations, Quantifiers, Grouping, Constructs, Voorbeelden, Google, Code, Search, Studio, XML, Creatie, Overzicht, enkel, Embedded, LINQ, Queries, Informatie, to, Axis, Child, Descendant, Property, Extension, Indexer, Attribute, Aanpassen, Volledige, Vervangen, Naam, Element, Stream, Bewaren, Schema, Validatie, XSD, Opstellen, Definities, Kardinaliteit, Verplichte, Waardes, Restrictive, simpleType, Facetten, Union, complexType, simpleContent, extension, sequence, all, choice, group, Mixed, Content, complexContent, Annotations, Target, Schemas, Nil, Values, Includen, Importeren, Unieke, Runtime, Transformatie, XSL, Tranformatie, XSLT, xsl:template, xsl:value, xsl:for, each, select, Criteria, xsl:if, xsl:choose, xsl:sort, XPath, Dot, xsl:apply, templates, xsl:element, xsl:attribute, xsl:copy, xsl:include, Instrumenting, Applications, Debugging, Diagnostics, Debug, Klasse, Tracing, Trace, Listeners, EventLog, EventLogTraceListener, TraceSource, TraceInformation, Compiler, Directive, TRACE, TraceEvent, TraceListener, TraceOutputOptions, TraceOptions, Callstack, LogicalOperationStack, TraceData, Switch, SourceSwitch, SourceLevels, Filter, EventTypeFilter, SourceFilter, Application, Configuration, File, app, config, Logging, Log, Referentie, Conceptuele, Documentatie, Documenteren, Sandcastle, MAML, Nieuw, 2008, 9, 0, Anonymous, Query, Language, Integrated, 2010, 10, Nieuwe, Features, Implicit, Line, Continuation, From, Nullable, Parameters, Multiline, Design, Patterns, GOF, Gang, Four, Strategy, Pattern, Singleton, Layer, Supertype, Lazy, Load, Proxy

codering: utf-8

taal: nl

Website code-analyse

een woord zinnen herhaald minimaal drie keer

FraseAantal
20104
Basic3
Visual3

twee woorden zinnen herhaald minimaal drie keer

FraseAantal
Basic 20103
Visual Basic3

drie woorden zinnen herhaald minimaal drie keer

FraseAantal
Visual Basic 20103

B tags

884 Visual Basic 2010 broncode voorbeelden

276 onderwerpen

35 hoofdstukken

764

Visual C# broncode voorbeelden

project

Visual Studio

solution

Console Applications

Window Forms Applicaties

Modules

klassen

broncode documenten

U tags

I tags

Visual Basic 2010 (10.0)

Visual Basic 2008 (9.0)

Visual Basic 2005 (8.0)

Visual Basic .NET 2003 (7.1)

Visual Basic .NET (7.0)

beelden

bestandsnaamalternatieve tekst
Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!
Visual Basic 2010 Voorbeelden
Microsoft Visual Studio 2010
Microsoft Developers Network - Visual Basic
Microsoft .NET Framework
Download Visual Basic 2010 Express Edition

headers

H1

visual basic 2010 broncode voorbeelden

H2

H3

H4

H5

H6

interne links

adresankertekst
home
links
Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!
Visual Basic 2010 Voorbeelden
Inleiding op Visual Basic
Uitvoer en Commentaar in Modules
Variabelen
Enkele Operatoren
Invoer van de Gebruiker Opvangen
Basisstructuren van Algoritmes
Beslissingen met If ... Else ... End If
Herhalingen met Do While ... Loop
Geneste Structuren
Herhalingen met Do Until ... Loop
Herhalingen met For ... Next
Beslissingen met If ... ElseIf ... End If
Beslissingen met Select Case ... End Select
Boolean Datatype en Booleaanse Logica
Boolean Datatype en Booleaanse Expressies
Logische Conjunction Operator And
Logische Disjunction Operator Or
Logische Negation Operator Not
Booleaanse Logica
Logische Disjunction Operator Xor
Logische Kortsluitings Operatoren AndAlso en OrElse
Operatoren
Operator Precedence
Samengestelde Toekennings Operatoren
Logische Bitsgewijze Operatoren
Bitshift Operatoren
Alfanumerieke en Numerieke Datatypes
Numeric Integral Datatypes - Byte Short Integer Long
Numeric Decimal Datatypes - Single Double Decimal
Floating Point Notation - Single Double Decimal
Numeric Literals en Type Coercion
Char en String Datatype
Temporal Datatype Date
Constanten
Constante Dataholders
Arrays
Inleiding Arrays
Lineair Zoeken in Arrays
Binair Zoeken in Arrays
Sorteren van Arrays - Selection Sort
Sorteren van Arrays - Bubble Sort
Sorteren van Arrays - Insertion Sort
Meerdimensionale Arrays
Aantal Elementen van een Dimensie Veranderen
Array Initializers
For Each Next
Array Datatype
Arrays van Arrays
System.Array Collecties
Procedures en Functies
Inleiding in Procedures
Argumenten - ByVal en ByRef
Argument Passing
Lokale Variabelen en Argumentvariabelen
Module Variabelen
Static Variabelen
Statementblock Variabelen
Inleiding in Functies
Method Overloading
Optionele Argumenten - Optional
Arrays als Argumenten
Arrays als Return Value
Parameter Arrays - ParamArray
Recursie
Object Oriented Programming
Inleiding Object Oriented Programming
Properties
Auto-Implemented Properties
ReadOnly en WriteOnly Properties
Implementatie
Publieke Members Benaderen
Containment
Collecties - Inleiding
Nut van OOP
Inheritance ( Overerving ) - Inherits
NotInheritable, Final of Sealed Klassen
Method Overloading in Klassen - Overloads
Constructoren - New
Object Initializers
Redefinition - Overridable en Overrides
Tekst Inlezen Van of Schrijven Naar een Bestand
Tekst Lezen uit een Bestand
Tekst Schrijven naar een Bestand
System.IO Excepties - IOExceptions
Static Typing en Dynamic Binding
Static Typing
Dynamic Binding
Redefinition en Method Overloading
Redefinition - Invariance, Covariance en Contravariance
Shadowing - Shadows
Static Binding via MyClass
Shared Members
Class of Shared Members
Value en Reference Types
Value en Reference Types Inleiding
Object en ValueType, Boxing en Unboxing
Fysieke Gelijkheid
Logische Gelijkheid - Equals
Value versus Reference Types
Type Semantics, Conversie en Casting
Early versus Late Bound Objects
Option Explicit en Option Strict
Local Type Inference - Option Infer
Conversie en Permissive Type Semantics
Conversie en Strict Type Semantics
Casting - DirectCast
Voorwaardelijk Casten - TypeOf, GetType en TryCast
Conversie en Casting - CType
Operator Overloading
Structured Exception Handling
Exceptions
Try ... Catch ... End Try Statementblok
System.Exception
System.DivideByZeroException
System.FormatException
Meerdere Catch Gedeeltes
Soorten Exceptions
Excepties en de Calling Sequence
Catch met een When clausule
Foutieve Invoer op de Console Opvangen
Exception Throwing
User-Defined Exceptions
Finally
Werken met het String Datatype
String Datatype
Strings Vergelijken
String Constructor
String.Empty
Immutable Strings en StringBuilder
Enumeraties
Enumeraties - Enum Datatypes
Enumeraties - FlagsAttribute
Namespaces, Imports en Access Modifiers
Namespaces
Imports
Default Access Modifiers
Class in Class
Partial Namespaces, Classes en Methods
Partial Namespace en Classes
Partial Methods
Abstracte Basis Klassen
Abstracte Basis Klassen - MustInherit
Constructoren van Abstracte Basis Klassen
Abstracte Members
Interfacing
Interfaces - Inleiding
Interfacing - Message Binding
IComparable Interface
IComparer Interface
Meerdere Interface samen Implementeren
Cloning - ICloneable Interface
Collecties en Interfaces
Enumerable Collecties - IEnumerable en IEnumerator Interfaces
Collecties en de IEnumerable en ICollection Interfaces
System.Collections.Stack
System.Collections.Queue
List Collecties en de IList Interface
System.Collections.ArrayList Implementeert IList
System.Collections.ArrayList
System.Collections.CollectionBase implementeert IList
Graph Collecties - LinkedList
Graph Collecties - Tree
Dictionary Collecties
Hashtable - Equals en GetHashCode
Hashtable - IEqualityComparer
Hashtable Item, Contains(Key) en ContainsValue
Dictionaries en Value Types
Hashtable - GetHashCode Implementaties
System.Collections.SortedList
SortedList en IComparable Elementen
SortedList Item, Contains(Key) en ContainsValue
SortedList en de IComparer Interface
System.Collections.DictionaryBase
Collecties, Interfaces en Genericiteit
Genericiteit - Inleiding
System.IComparable(Of T)
System.IEquatable(Of T)
System.Collections.Generic.IEnumerable(Of T) en IEnumerator(Of T)
System.Collections.Generic.Stack(Of T) en Queue(Of T)
System.Collections.Generic.ICollection(Of T) Interface
System.Collections.Generic.LinkedList(Of T)
System.Collections.Generic.IList(Of T)
System.Collections.Generic.List(Of T)
System.Collections.ObjectModel.Collection en ReadOnlyCollection
Collections.ObjectModel.KeyedCollection Of TKey en TItem
Dictionary Of TKey en TValue
IEqualityComparer Of T
System.Collections.Generic.HashSet(Of T)
Constraints bij Genericiteit
Generieke Methods
Delegates, Events en Lambda-Expressies
Delegates
Events
Events versus Delegates
Custom Events
Relaxed Delegates
Lambda Expressions
Attributen
Metadata via Attributen
Zelf Attributen Definiƫren
FCL en de My Namespace
Wiskundige Functies - System.Math
Willekeurigheid - System.Random
Omgevings Variabelen - System.Environment
Opdrachtregel Programmas
My Namespace
De My Namespace Uitbreiden
Reguliere Expressies
Regular Expressions - Inleiding
Regular Expressions - Literal Charachters
Regular Expressions - Replacements
Regular Expressions - Character Classes
Regular Expressions - RegexOptions
Regular Expressions - Positional Assertions
Regular Expressions - Alternations
Regular Expressions - Class Quantifiers
Regular Expressions - Grouping Constructs
Regular Expressions - Voorbeelden
Google Code Search en Regular Expressions
Visual Studio en Regular Expressions
XML in Visual Basic
Creatie van XML via XML Literals
Overzicht van enkel XML Literals
Embedded Expressies in XML Literals
LINQ Queries als Embedded Expressies
Informatie in LINQ to XML Structuren Benaderen
XML Benaderen via Axis Properties - Child Axis
XML Benaderen via Axis Properties - Descendant Axis
XML Benaderen via Axis Properties - Value Property
XML Benaderen via Axis Properties - Extension Indexer
XML Benaderen via Axis Properties - Attribute Axis
Aanpassen van Elementen of Attributen
Volledige Elementen en Attributen Vervangen
Naam van een Element Aanpassen
Van String naar XML
XML Inlezen uit een Bestand of Stream
XML in Bestand of Stream Bewaren
XML Schema Validatie
XML Schema ( XSD ) Opstellen
XSD Type Definities
XSD Type Definities - Kardinaliteit
XSD Type Definities - Verplichte en Default Waardes
XSD Restrictive simpleType Definities en Facetten
XSD List simpleType Definities
XSD Union simpleType Definities
XSD complexType simpleContent extension Definities
XSD complexType Definities - sequence en all
XSD complexType Definities - choice en group
XSD complexType - Mixed Content
XSD complexType complexContent extension Definities
Annotations
Target Namespaces in XML Schemas
Nil Values
XSD Schemas Includen
XSD Schemas Importeren
XSD Unieke Waardes
XML Schemas en Visual Studio
Runtime XML Schema Validatie in Visual Basic
XML Transformatie
XSL Tranformatie (XSLT)
xsl:template en xsl:value-of Elementen
xsl:for-each Element
xsl:for-each select Criteria
xsl:if en xsl:choose Elementen
xsl:sort Element
XPath Dot
xsl:apply-templates Element
xsl:element en xsl:attribute Elementen
xsl:copy-of Element
xsl:include Element
Instrumenting Applications
Debugging in Visual Studio
Debugging - System.Diagnostics.Debug Klasse
Tracing - System.Diagnostics.Trace Klasse
Trace Listeners
EventLog en EventLogTraceListener
TraceSource en TraceInformation
TraceSource en Compiler Directive TRACE
TraceSource.Listeners en TraceEvent
TraceListener.TraceOutputOptions en TraceOptions
TraceOptions.Callstack en LogicalOperationStack
TraceSource.TraceData
TraceSource.Switch, SourceSwitch en SourceLevels
TraceListener.Filter en EventTypeFilter
TraceListener.Filter en SourceFilter
TraceSource - Application Configuration File - app.config
Logging - My.Application.Log Object
Logging Application Events
Referentie en Conceptuele Documentatie
Documenteren met Sandcastle
XML Documentatie Commentaar
Conceptuele Documentatie met Sandcastle MAML
Nieuw in Visual Basic 2008 - 9.0
Anonymous Types
Extension Methods
Query Methods
LINQ - Language Integrated Query
Nieuw in Visual Basic 2010 - 10.0
Overzicht Nieuwe Features Visual Basic 2010 - 10.0
Implicit Line Continuation
Collection Initializers - From
Array Initializers - Local Type Inference
Optional Nullable Parameters
Multiline Lambda Expressions
Design Patterns
Soorten Patterns
GOF ( Gang Of Four ) Design Patterns
Strategy Pattern
Singleton Pattern
Layer Supertype Pattern
Lazy Load en Proxy Pattern
Handelsmerk Kennisgeving
Voorwaarden van Gebruik
Aansprakelijkheid
Privacyverklaring

externe links

adresankertekst
Microsoft Visual Studio 2010
Microsoft Developers Network - Visual Basic
Microsoft .NET Framework
Download Visual Basic 2010 Express Edition
Visual Basic 2010 Express Edition